Over Herbie Bird | Open Kano Festival | Cursussen | Data 2018 | Sitemap | Contact

Kanoschool Herbie Bird

Drijfveer
De uitgangspunten van de oprichter van onze kanoschool Herbert Vogel zijn, nog steeds, ook onze uitgangspunten. Dit zijn: Peddelplezier vergroten door peddelen te laten zien, uit te leggen, voor te doen, te laten uitvoeren en aan de techniek te sleutelen. Dit alles in een prachtige natuur en in alle rust. Het bewegen met de peddel tot een kunst verheffen is een ander doel waar we naar streven. De locaties waar we werken zijn bij uitstek geschikt voor onze doelstelling. Het water, de oevers, de luchten, de dieren en de mensen zoals u, die daar aanwezig zijn versterken elkaar in positieve zin.

kano Een kano is bij ons ook echt een kano
Wat wordt er verstaan onder het begrip kano? In ieder geval geen kajak, dat mag duidelijk zijn. Maar is dit ook duidelijk? Veel mensen denken dat een kajak een kano is. Een kano is een klein bootje die met een enkelbladige peddel wordt voortbewogen, zoals de indianen. Een kajak is ook een klein bootje maar wordt met een dubbelbladigepeddel gevaren, zoals de Inuits. Een ander verschil is dat de vaarder van een kano op een bankje zit dat ca. 20 cm boven de bodem van de boot is bevestigd. Bij een kajak is het stoeltje op de bodem geplaatst.

De kanoschool
Kanoschool Herbie Bird leidt niet alleen aankomende vaarders op, maar geeft ook training aan meer gevorderde vaarders. Bij aanvang worden uitsluitend basistechnieken geleerd, dus geen gespecialiseerde slagen zoals die worden gebruikt bij wildwatervaren of freestylen. Het uitgangspunt is dat de basis goed moet zijn, zodat de vaarder optimaal gaat genieten van de peddelsport. "Doorleren" gaat eenvoudiger wanneer de basis goed. Veiligheid is een terugkerend thema in de lessen. Het draait om de juiste techniek, dat mag duidelijk zijn, maar dit gaat altijd samen met plezier en beleving van de natuur. Kanovaren is voor ons een manier van leven en vooral ook van beleven. Daarnaast is het een manier om ergens te komen en een vorm van transport. Elke avond op een andere plek bivak maken vereist kennis van het pakken en de trim van de kano. In de cursus is dit ook een punt van aandacht.

De kanoschool docenten
De leidende krachten achter de kanoschool zijn Rick Kramer, Elize van Witzenburg en Arij van der Kooij. Hun passie voor de kanosport is zichtbaar en voelbaar wanneer u ze bezig ziet in de kano. Elize van Witzenburg heeft zich de afgelopen jaren goed ingewerkt en zij neemt steeds vaker een lesgroep onder haar vleugels.

Een korte omschrijving:
Bij Rick Kramer draait alles om de beweging. In zijn "vrije" tijd geeft hij les aan kinderen van basisscholen in, u begrijpt het al, bewegen. Aan één beweging ziet hij alles. Op die manier kan hij het bewegingsapparaat verbeteren zodat zijn leerlingen zich beter en sterker gaan voelen.

Arij van der Kooij. Het is zijn vak om het kanovaren bij een breed publiek bekend te maken. Zijn enthousiasme en plezier zijn aanstekelijk maar er ligt nog een stevige klus. Kanovaren lijkt eenvoudig, maar het valt vaak een beetje tegen. Wanneer de vaarder enig onderricht heeft gehad komt vanzelf het gemak en het plezier in deze sport.

Elize van Witzenburg heeft zich gespecialiseerd in het Solovaren en ook in het varen met kinderen. Dit kunnen ook kinderen zijn die een extra uitdaging meebrengen.
Maak gebruik hun vakkennis, het is een echt buitenkansje.