Open kanovaardigheid B

instructie optwater

Het diploma open kanovaardigheid B is het vervolgdiploma op open kanovaardigheid A, waarbij de nadruk veel meer komt te liggen op technisch correct uitvoeren van de slagen in een reflex en op het inzicht in de kunst van open kanovaren. Met dit diploma ben je een goede peddelaar op vlakwater, dus geen wildwater en geen grootwater.
open kanovaardigheid B