Kano Kollege en Peddeltechnieken

kanokollege

Het Kano Kollege is een opleidingskans voor het Open Kanovaren.
Er wordt gestudeerd op peddeltechniek en geoefend in het lesgeven. De winter is bij uitstek geschikt om te trainen en dit om verschillende redenen. De open-kano is zeer geschikt om in koude omstandigheden te varen. Natuurlijk moet het water wel vloeibaar zijn, maar ook in de winter zijn die plekken te vinden.

Het doel van de training is tweeledig.
Het eerste is de mogelijkheid voor instructeurs in opleiding om te kunnen oefenen in observeren, analyseren en lesgeven.
Het tweede doel is om peddeltechnieken aan te leren of te verbeteren. Het is prettig voor de instructeurs in opleiding als er deelnemers zijn die hun peddeltechniek willen oefenen. Er is altijd wel iets te verbeteren of toe te voegen aan je techniek. Zo niet, ook welkom, want het is altijd leuk om dingen met elkaar te doen.

Zoals geschreven ligt de nadruk op de wintermaanden. Doorgaans wordt er gepeddeld in Zuid-Holland en in een bebouwde omgeving. De kosten zijn 20 euro per lesdag en als je een zitplek in een kano huurt kost dat 15 euro.

Diploma varen

Er bestaan een aantal diploma’s in peddeltechnieken en in toervaren. Kanoschool Herbie Bird kan examens afnemen en wij kunnen alle technieken oefenen.
Het voorbereiden op het diploma is toch nog weer wat anders dan alleen technisch goed varen.
Het is dan zaak dat alles wordt uitgevoerd volgens het boekje waar de examinatoren vanuit gaan. Ook is er aandacht voor de theoretische kant want ook dit is een onderdeel van het examen.
Heb je plannen in deze richting laat het dan weten dan doen we je een voorstel.
opleidingen en vaardigheden

Instructeursopleiding open kano

De kosten voor een instructeurs opleiding worden per opleidingsplek vastgesteld. Een instructeurs opleiding bestrijkt een langere periode en er wordt in de zomer veelal stage gelopen bij een buitensportbedrijf, kanoschool, scouting of kanovereniging. Meer info over de instructeurs opleidingen niveau 2 en 3 kun je vinden op: kano instructeur

De vaste instructeurs bij het Kano Kollege zijn Jasper van der Berg en Arij van der Kooij. Maar er zijn ook instructeurs voor een bepaalde dag of voor een bepaald onderwerp.


Beleef het Kanoparadijs Weerribben Wieden met de avontuurlijke arrangementen van kanoschool HerbieBird