Over Herbie Bird | Open Kano Festival | Cursussen | Data 2018 | Sitemap | Contact

Cursussen

De verscheidenheid in lesstof Wij kennen de volgende cursussen:

Introductieles
De Introductieles is wat het woord zegt een introductie van de kanosport. We vertellen over de kano, de peddel, zitpositie en peddeltechniek. Dit alles in een kort tijdsbestek dus van alles maar een beetje.

Basiscursus
De Basiscursus is uitgebreider en daarom in twee aaneengesloten dagen. Dit vinden we echt nodig om de juiste basis te leggen. Deze cursus is voor Herbiebird Kanoschool de meest belangrijke.

Gevorderden cursus
De Gevorderden cursus is voor vaarders die de basiscursus hebben gedaan en een flink aantal jaren peddelervaring hebben opgebouwd. Deze cursus is niet opgenomen in onze agenda, maar wanneer er aanmeldingen komen, wordt er een datum vastgesteld.

Diploma varen
Het voorbereiden op het diploma is toch nog weer wat anders dan alleen technisch goed varen. Het is dan zaak dat alles wordt uitgevoerd volgens het boekje waar de examinatoren vanuit gaan. Ook moet er hierbij aandacht worden gegeven aan de theoretisch kant want ook dit is een onderdeel van het examen.

Solovaren cursus
De Solovaren cursus is een vak apart. Onze ervaring is dat het solovaren volgt op een ondergrond van tandem ervaring. Om vanuit het niets in een solo te beginnen is echt een hele stap en misschien zijn een paar privé lesjes vooraf aan te bevelen.

Ouder-kind cursus
De Ouder-kind cursus is nieuw in ons assortiment. Ze komt voort uit de trend dat vooral vaders eens een trektocht willen maken met hun zoon of zoons. Maar alle andere combinaties zijn heel welkom. Denk ook eens aan het feit dat de kinderen uit de boot groeien. Er komt een kano bij en hoe gaan we dat oplossen? In deze cursus gaan we dat uitleggen.

Vakantie voorbereidingscursus
De Vakantievoorbereidingscursus. Dit is voortgekomen uit het verzoek van mensen die in een huurkano een trektocht willen houden. Wij bereiden u er dus op voor. In deze cursus richten we ons meer dan bij de basiscursus, op de trim van de kano, slechtweer omstandigheden, kaart en kompas, voeding, kleding, reddingsmaterialen, enzovoorts; Tijdsbeslag en aantal cursisten.

Efficiënt peddelen.
Het eerste uur wordt gekeken naar de basispeddeltechniek en waar nodig worden verbeteringen aangebracht. Daarna krijgt u variabelen aangereikt die het varen prettiger kunnen maken en gaat helpen bij efficiëntie. Na de middagpauze wordt dit alles gecombineerd tot een soepele en voortgaande beweging. Deze dagcursus is erg geschikt voor vaarders die langere en/of meerdaagse tochten gaan varen in bijvoorbeeld Zweden en Finland.

Instructeurs opleiding.
Kanoschool Herbie Bird is dit jaar nauw betrokken bij het opleiden van kano-instructeurs volgens het nieuwe KSS systeem. In 2010 wordt er voor het eerst volgens dit systeem voor open-kano instructeur opgeleidt. Cursisten moeten minimaal het peddel niveau bezitten van KV-B.

Instructeurs opleiding.
Bij de Kanoschool Herbie Bird zijn stage plekken beschikbaar voor leerling instructeurs. Dit is alleen mogelijk voor leerlingen die zijn ingeschreven bij de NKB en die in opleiding zijn voor OK instructeur.

Maatwerk
Steeds vaker willen onze cursisten onderricht krijgen daar waar het ook nodig is, bijvoorbeeld alleen in stuurslagen of met een accent op het tandemvaren, dit in verband met het goed op elkaar inspelen.

Bijscholing.
In oktober vindt er altijd een bijscholingscursus plaats. Dit is een weekend voor oud-cursisten en speciaal voor hen die hun eigen vaardigheden willen onderhouden. Ook cursisten uit het grijze verleden zijn van harte welkom. Dit jaar wordt het een heel bijzonder weekend want er valt wat te herdenken en wat te vieren.

Per cursus dag wordt ca. 8 uur les gegeven. De introductiecursus telt niet meer dan 10 deelnemers per instructeur. Bij de basiscursus gaan wij uit van maximaal 4 kano's per docent. De solocursus telt maximaal 4 kano's, dus 4 cursisten.

Opmerking: er wordt altijd gevaren met een goed passend zwemvest!

Na blijk van geschiktheid voor de kanosport wordt u na afloop van de cursus het boek overhandigd, geschreven door Herbert Vogel, zodat de lesstof niet hoeft te verwateren.